Správa

Naša obchodná spoločnosť spĺňa všetky podmienky pre správu bytových domov uvedené v zákone č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov v znení neskorších predpisov. Sme zapísaní v zozname správcov bytových domov na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky pod identifikátorom č.55.

Aj na úseku správy bytov a nebytových priestorov našu činnosť vykonávame a realizujeme profesionálne, moderne, efektívne v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade s očakávaniami vlastníkov.

Pri našej činnosti sa zameriavame na zlepšenie komunikácie s vlastníkmi a klientmi, ale aj na odborný a profesionálny rast našich zamestnancov tak, aby sme sa vedeli prispôsobiť zákonným, ale aj špeciálnym požiadavkám a potrebám vlastníkom bytov a nebytových priestorov.

Máme to šťastie, že máme stálych zamestnancov, ktorí sú zamestnaní v spoločnosti takmer od jej vzniku. S určitosťou platí, že zamestnanec, ktorý má vytvorené dobré pracovné prostredie a podmienky, odvádza dobre prácu. Veľký dôraz tiež kladieme aj na to, aby sa zamestnanci pri svojej práci správali profesionálne a vedeli so všetkými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov komunikovať, boli iniciatívni a ochotní.

V našich priestoroch máme tiež zriadenú predajňu v ktorej Vám ponúkame tovar a služby súvisiace so správou bytu, nebytového priestoru respektíve jeho prevádzkou.

Aj keď zrejme nikdy nebude možné dosiahnuť taký výsledok , aby všetci vlastníci v dome mali rovnaký pohľad na to, ako si ideálnu správu predstavujú, budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby sme sa k ideálu čo najviac priblížili, nakoľko sme spoločnosť, ktorá sa riadi požiadavkami ľudí ak sú tieto v súlade so zákonmi a dohodnutými pravidlami.