Ponuky-inzercia

Bytový dom č.398 zo dňa 18.6.2020

Vlastníci bytového domu č.398 v Turzovke ponúkajú na prenájom spoločný priestor – práčovňa nachádzajúci sa na prízemí uvedeného bytového domu o výmere 65,37 m2. Priestor pozostáva z 3 miestností a príslušenstva.  Súčasťou spoločného nebytového priestoru je i jeho vnútorné vybavenie: rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody (SV a TV), rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zriaďovacie predmety, ako i ďalšie zariadenie a príslušenstvo. Priestory sú vhodné na účely podnikania.