Dispečing

Sídlo:
Turzovka Stred 409

Kontakt:
+421-915668379, 041-4352392

Zameranie:
Obsluha, prevádzka a dodávka TV a ÚK z kotolní

Spoločnosť má k dispozícií  dispečing s nepretržitou 24-hodinovou obsluhou počas vykurovacej sezóny.

Mimo vykurovaciu sezónu je dispečing k dispozícií od 04:00 hod. do 23:00 hod.

Dispečing slúži na efektívnejšie a kvalitnejšie prevádzkovanie našich tepelno-technických zariadení.

Dispečeri majú on-line k dispozícií aktuálne informácie o dodávke ÚK a TV na jednotlivých OST, prípadne informácie o havarijných situáciách, preto môžu ihneď reagovať na vzniknutú situáciu.