O nás

Profil spoločnosti

Naša obchodná spoločnosť ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o., vznikla za účelom uspokojenia trhu v oblasti tepelného hospodárstva a správy bytov v meste Turzovka. Poslaním spoločnosti je zabezpečiť kvalitné dodávky tepla pre vykurovanie objektov a ohrev vody pre všetkých odberateľov.

Okrem dodávok tepla spoločnosť poskytuje služby súvisiace so správou bytov pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, nájomníkov bytov,  Mesto Turzovka, vykonáva opravy v bytoch, výmenu rozvodných sieti vody a tepla v bytových domoch, výmenu a montáž pomerových meračov tepla a vody, výmenu elektroinštalácií, odstraňuje všetky poruchy a havárie v bytoch prostredníctvom vlastných zamestnancov, ako i dodávateľských firiem.

V priestoroch našej spoločnosti sa nachádza predajňa v ktorej si zákazníci môžu  dať vyrobiť duplikát kľúčov, alebo zakúpiť zámky, kovania, vodoinštalačný materiál a iné.