Vyplatenie preplatkov

OZNAM O VYPLATENÍ PREPLATKOV

ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Vám oznamuje, že preplatky z ročného vyúčtovania za rok 2019 budú vyplatené vlastníkom bytov  v nasledovných termínoch:

 1. dňa 23. júna 2020 :
  • bytový dom  č.13 DOS
  • bytový dom   č.487/18
  • polyfunkčný dom  č.43
  • bytový dom  č.272
 1. dňa 24. júna 2020 :
  • bytový dom č.300
  • bytový dom č.311
  • bytový dom č.313
  • bytový dom č.335
  • bytový dom č.373
  • bytový dom č.375
 1. dňa 25. júna 2020
  • bytový dom č.398
  • bytový dom č.405
  • bytový dom č.406
  • bytový dom č.410
 1. dňa 26. júna 2020
  • bytový dom č.424
  • bytový dom č.471
  • bytový dom č.540

v pokladni ENERGETIKY TURZOVKA, s.r.o na adrese Stred č. 409 /budova centrálnej kotolne Šárky/ v čase od 12.30 hod. do 14.30 hod.

Prosíme Vás o dodržanie časového rozvrhu a termínu vyplácania!!!

So sebou prineste občiansky preukaz. V prípade, že preplatky budú preberať rodinní príslušníci je potrebné priniesť splnomocnenie k prevzatiu preplatku.