BD Mládeže 373/8Bytový dom:  TURZOVKA

Ulica, číslo  : Mládeže 373/8

Typ stavebnej sústavy: B-70 b.

Podlahová plocha: 2364 m2

Počet bytov: 32

Rok kolaudácie: 1973

Obnova bytového domu:  

Rok                                                     Názov

2001                   hydraulické vyregulovanie  rozvodov teplej vody

2013                 hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

2013                výmena otvorových konštrukcií

2013                   zateplenie obvodového plášťa

2013                   zateplenie strechy

2013                   zateplenie podlahy alebo stropu nad nevykurovaným podlažím

2013                   izolácia rozvodov teplej  vody

2018                   rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia