BD Mládeže 375/10


Bytový dom:  TURZOVKA

Ulica, číslo  : Mládeže 375/10

Typ stavebnej sústavy: B-70 b.

Podlahová plocha: 2244 m2

Počet bytov: 32

Rok kolaudácie: 1973

Obnova bytového domu:  

Rok                                          Názov

2001             hydraulické vyregulovanie  rozvodov teplej vody

2011             hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

2001             inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách

2011             výmena otvorových konštrukcií

2011             zateplenie obvodového plášťa

2011             zateplenie podlahy alebo stropu nad nevykurovaným podlažím

2011             izolácia rozvodov teplej  vody