Teplo

Legislatívne je tepelná energetika upravená v zák. č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Z tohto zákona okrem iného vyplýva, že zásobovanie teplom má regionálny charakter a podnikať v tepelnej energetike je možné len na základe povolenia.

Naša spoločnosť spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky, pričom naším hlavným cieľom v oblasti dodávok tepelnej energie je:

  • udržateľné zásobovanie teplom, t.j. bezpečná, spoľahlivá, cenovo prijateľná a environmentálne udržateľná dodávka tepla,
  • zabezpečovať dodávky tepla z lokálne dostupných obnoviteľných zdrojov energie,
  • zvýšenie účinnosti pri distribúcií tepla,