Služby

Znak
ENERGETIKA TURZOVKA

Poslaním našej spoločnosti je zabezpečiť kvalitné dodávky tepla pre vykurovanie objektov a ohrev vody pre všetkých odberateľov v centre mesta Turzovka. Spoločnosť zásobuje teplom cca 1 000 bytov a ďalšie veľké podnikateľské objekty a objekty verejnej správy v centre  mesta Turzovka.

Okrem dodávok tepla spoločnosť poskytuje služby súvisiace so správou bytov pre vlastníkov a nájomníkov bytov.  Vykonáva opravy v bytoch, výmenu rozvodných sieti vody a tepla v bytových domoch, výmenu a montáž pomerových meračov tepla a vody, výmenu elektroinštalácií, odstraňuje všetky poruchy a havárie v bytoch prostredníctvom vlastných zamestnancov, ako i dodávateľských firiem. Spoločnosť vlastní licenciu na montáž a výmenu meračov tepla, vodomerov pretečeného množstva teplej a studenej vody,  pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátory.

okrem vyššie uvedeného

VÁM PONÚKAME VYKONANIE TÝCHTO PRÁC A SLUŽIEB

 1. ZVÁRAČSKE PRÁCE
 2. VODOINŠTALAČNÉ A KURENÁRSKE PRÁCE

 • montáž, demontáž, výmena radiátorov
 • výmena, oprava hlavíc, ventilov, kompenzátorov radiátorov,
 • výmena bojlerov, poistných ventilov, plynových kotlov, čerpadiel,
 • oprava a výmena WC, umývadiel, vodovodných batérií, odpadov, pancierových hadičiek, guľových ventilov a ventilov k práčke
 • oprava a výmena rozvodov vody
 • zhotovenie prípojky vody, odpadu , kúrenia
 • čistenie kanalizácie, odpadov,
 • izolácie potrubí,
 • kľúčová služba, výmena zámkov, montáž štítkov, výmena dverí….

3. ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

 • oprava a výmena osvetlenia
 • montáž senzorov, schodišťových automatov,
 • oprava a výmena vypínačov, zásuviek…,
 • oprava a výmena elektrických rozvodov, výmena ističov

4. REZANIE ZÁVITOV VEĽKÝCH PRIEMEROV 

5. ĎALŠIE PRÁCE A SLUŽBY PO VZÁJOMNEJ DOHODE

KONTAKT: 

Pracovné dni:            0915/668 398, 041/4352392  ( v čase 7.00 hod. – 15.00 hod.)

Mimo pracovné dni:    0915/668 379 ( a mimo času 7.00 hod. – 15.00 hod. v pracovné dni)

E-mail: udrzba@energetika-turzovka.sk