BD Mierová 311

Bytový dom:  TURZOVKA

Ulica, číslo  : Mierová 311

Typ stavebnej sústavy: T06B b.ZA

Podlahová plocha: 1001 m2

Počet bytov: 12

Rok kolaudácie: 1960

Obnova bytového domu:  

Rok                                                     Názov

2001                                 hydraulické vyregulovanie  rozvodov teplej vody

2001                                 inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách

2010                                 hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

2010                                 výmena otvorových konštrukcií

2010                                 zateplenie obvodového plášťa

2010                                 zateplenie podlahy alebo stropu nad nevykurovaným podlažím

2010                                 izolácia rozvodov teplej  vody