OZNAMY

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru

V januári 2020 bolo vydané „Upozornenie Prezídia HaZZ na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch“, ktoré je určené ako pre správcov, tak aj pre vlastníkov, kde HaZZ upozorňuje na povinnosti vyplývajúce z predpisov na ochranu pred požiarmi, ktoré je potrebné zabezpečiť pri správe bytových domov a na plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí …
Čítať ďalej Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru