Rozhodovanie – uvoľnenie opatrení

Od 20.5.2020 je možné realizovať hlasovania vlastníkov v dome písomným hlasovaním, resp. realizáciou schôdzí vlastníkov v dome za prísneho dodržiavania všetkých hygienických opatrení zabraňujúcim šíreniu COVID-19 .

Spôsob vykonania písomného hlasovania v dome

  • hlasujúci vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný prekryť horné dýchacie cesty rúškom, používať ochranné rukavice, vlastné pero a zachovať odstup pri hlasovaní minimálne dva metre
  • organizovanie písomného hlasovania zabezpečí zástupca vlastníkov v dome a dvaja zvolení overovatelia prítomní pri podpise na hlasovacej listine
  • zástupca vlastníkov je povinný zabezpečiť vykonanie dezinfekcie dotykových plôch
  • hlasovaciu listinu je potrebné doručiť správcovi  v nasledujúci deň po písomnom hlasovaní
  • výsledok písomného hlasovania zverejní správca do 7 dní od konania písomného hlasovania

Účasť na schôdzi vlastníkov

Pri účasti na schôdzi vlastníkov je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia zabraňujúce šíreniu COVID-19, najmä:

  • vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný prekryť horné dýchacie cesty rúškom, používať ochranné rukavice, vlastné pero a zachovať odstup pri hlasovaní minimálne 2 metre
  • organizovanie schôdze vlastníkov zabezpečí a vedie zástupca správcu, alebo  vlastníkmi schválený zástupca vlastníkov v dome
  • v miestnosti konania schôdze je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie alebo realizovať schôdzu mimo domu vo vonkajšom prostredí
  • zástupca vlastníkov je povinný zabezpečiť vykonanie dezinfekcie dotykových plôch
  • zápisnicu zo schôdze vlastníkov je potrebné doručiť správcovi do dvoch dní od konania schôdze

Pre viac informácií o zvolaní schôdze vlastníkov, či písomného hlasovania nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne.